Toimitusehdot ja rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE SEIFFI ASIAKASREKISTERISTÄ

Rekisterinpitäjä: Sähkö-ja elektroniikkalaitetuottajien tuottajayhteisö ICT-tuottajaosuuskunta-TY

Henkilötietojen käsittelijä: Elker Oy, tuottajayhteisön kanssa solmitun erillisten palvelusopimuksen perusteella.

Posti- ja käyntiosoite: Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
Puhelinnumero: 010 249 1700
Yhteyshenkilö / lisätiedot ja tiedustelut: Sakari Hietala, sakari.hietala@elker.fi
Rekisterin nimi: SEIFFI asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Lähetyskohtaisen tuhoustodistuksen toimittaminen sähköpostilla SEIFFI-palvelun SEIFFI:n verkkokaupasta tilanneelle asiakkaalle.    

Rekisterin tietosisältö:

 • Asiakkaan sähköpostiosoite
 • Järjestelmän muodostama juokseva tilausnumero asiakkaan tilaukselle
 • Tilauksen päivämäärä ja kellonaika, tuhoustodistuksen lähetyksen päivämäärä ja kellonaika
 • Järjestelmän asiakkaan maksamalle tilaukselle välittämät Postin Helposti-koodi ja lähetyksen seurannan JJFI-koodi

Rekisterin tietolähteistä:

 • Asiakkaan itsensä SEIFFI palvelutilaukselle syöttämä sähköpostiosoite SEIFFI-palvelukoodien ja tuhoustodistuksen vastaanottoa varten.
 • Postin tietojärjestelmän asiakkaan SEIFFI palvelutilaukselle generoimat Helposti-koodi ja JJFI-koodi.
 • Kuusakoski Oy:n tai Inrego Oy:n käsitellyksi raportoiman asiakkaan SEIFFI lähetyksen  JJFI-koodi.

Käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään Seiffi.fi -palvelun tuottamiseksi asiakkaalle. Elker Oy:n yhteistyökumppaneina palvelussa toimivat Kuusakoski Oy sekä Inrego Oy, jotka käsittelevät asiakkaan lähettämät laitteet.

Rekisteritietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä tietoja luovuteta tai siirretä markkinointitarkoituksiin tai EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

SEIFFI asiakasrekisterin tietojenkäsittelyn yleiset periaatteet:
Palveluyhtiö Elker Oy ICT-Tuottajaosuuskunnan lukuun sopimusperusteisesti henkilötietoja käsittelevänä käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Tietojärjestelmän käytöstä ja suojauksesta: Ainoastaan asianosaisilla palveluyhtiö Elker Oy:n toimihenkilöillä on oikeus käyttää SEIFFI asiakasrekisterin tietoja ennalta määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Palvelun tuottamisen kannalta välttämättömät yhteistyökumppanit Kuusakoski Oy ja Inrego Oy näkevät tilauksen tiedot, mutta käyttävät niitä vain SEIFFI palvelun tuottamiseen.

Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Mainitut henkilöt voivat käyttää järjestelmän tietoja vain määritellyn  tehtävän edellyttämällä tavalla ja henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käytetty tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisella tietoturvasuojauksella tietoturvauhkia vastaan ja tiedot on asianmukaisesti varmistettu kunnes ne voidaan poistaa järjestelmästä palvelun toteuduttua asiakaan tilauksen mukaisesti ja reklamaatioaika on umpeutunut.

SEIFFIN TOIMITUSEHDOT

SEIFFI-palvelu huolehtii näistä:

 1. SEIFFI vastaa Helposti-koodin aktivoimisesta 30 minuutin kuluessa tilauksesta. Tilauksen käsittelyn aikana järjestelmä aktivoi palautuskoodin toimimaan missä tahansa Postin pakettiautomaatissa tai palvelupisteessä kaikkialla Suomessa.
 2. SEIFFI vastaa pakettien seurannasta ja laitteen tietojen tuhoamisesta. Postin pakettitoimitusten osalta pätevät Postin pakettien yleiset toimitusehdot (ja Tiekuljetussopimuslaki).
 3. SEIFFI vastaa tarvittaessa ostoksen hyvittämisestä 14 päivän ajan, mikäli koodia ei ole käytetty. Hyvitys suoritetaan asiakkaan sitä pyytäessä SEIFFIN asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@seiffi.fi.

Lähettäjänä huolehdit näistä:

 1. Postin Helposti-koodi on voimassa käyttämättömänä 90 päivää, eli laitteet tulee lähettää ohjeiden mukaan 90 päivän kuluessa Helposti-koodin saapumisesta.
 2. SEIFFI-lähetyksen mukana voit lähettää korkeintaan kaksi lithium-akkua. EU-säädösten mukaan pakettiautomaatin kautta voi lähettää kerralla korkeintaan kaksi lithium-akkua sisältävää laitetta turvallisesti ilman lähettäjän vakuutusta. HUOM. Akut on oltava aina kiinnitettyinä laitteisiin, eikä irtoakkuja saa lähettää. Jos 1-2 laitetta sisältävässä SEIFFI-lähetyksessä on enemmän kuin kaksi akkua, laitteita ei valitettavasti voida toimittaa tietoturvatuhoukseen.
 3. ISO SEIFFIN lähetyksessä akkuja sisältäviä laitteita voi postittaa useamman, kun pakettiin liittää lähettäjän vakuutusdokumentin ja merkitsee dokumenttiin montako akkua paketti sisältää. HUOM. Akut on oltava aina kiinnitettyinä laitteisiin, irtoakkuja ei saa lähettää.
 4. Lähettäjänä vastaat, että lähetyksen koko vastaa tilausta. SEIFFI-lähetyksessä maksimissaan kaksi datalaitetta, ja ISO SEIFFILLÄ maksimissaan 10 kilon painosta laitteita. Jos haluat toimittaa kymmentä kiloa suuremman lähetyksen, otathan yhteyttä sähköpostilla SEIFFIN asiakaspalveluun asiakaspalvelu@seiffi.fi.
 5. Lähettäjänä vastaat siitä, että palautetut laitteet voidaan tyhjentää kaikesta datasta, kunnostaa tai tuhota. Prosessia ei voida enää pysäyttää paketin lähdettyä liikkeelle. Lähetetty paketti on ostopäätös.
 6. Laitteen omistusoikeus siirtyy Elker Oy:lle asiakkaan suorittaessa tilauksen seiffi.fi sivustolla.